โรงงาน  
TEL 080-9885653,02-1911091-2
        036-712-911-3
  E-mail.nut@nb-metalbox.com
line decor
   เราเน้นคุณภาพ-ความประณีตและบริการที่รวดเร็ว
line decor
 
 
 
 
 
 

 เทคโนโลยีการผลิต

 

 

 

บริการงานปั้มด้วยเครื่องปั้มระบบคอมพิวเตอร์(CNC

TURET PUNCH PRESS)ด้วยบริมาณเครื่องจักรที่รองรับ

งานได้มากเพียงพอความเที่ยง  ตรงสูงพร้อมทีมงานที่มี

ความชำนานงานด้านเครื่องปั้มระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ

 


บริการงานพับขึ้นรูป ด้วยเครื่องพับระบบคอมพิวเตอร์

(CNC BENDING) ความเที่ยงตรงสูงและการพับเข้ามุมที่

เรียบร้อยหลากหลายรูปแบบพร้อมทีมงานที่มีความชำนาญงาน

ด้านเครื่องพับ

 


บริการปั้มชิ้นงานด้วยเครื่องปั้มAMADAที่ให้ความเที่ยง

ตรงในการปั้มชิ้นงานที่สูง ตรงต่อเวลา ในราคายุติธรรม