โรงงาน  
TEL 080-9885653,02-1911091-2
        036-712-911-3
  E-mail.nut@nb-metalbox.com
 
line decor
   เราเน้นคุณภาพ-ความประณีตและบริการที่รวดเร็ว
line decor