โรงงาน
TEL 080-9885653,02-1911091-2
        036-712-911-3
  E-mail.nut@nb-metalbox.com
line decor
   เราเน้นคุณภาพ-ความประณีตและบริการที่รวดเร็ว
line decor
 
 
 
 
 
 
การควบคุมคุณภาพ

            

 

ระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลตรวจเช็คการผลิตทุกขั้นตอนมั่นใจได้ใน 

คุณภาพของชิ้นงานที่ผลิต เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตการเน้นความ

ได้ฉากของชิ้นงานตลอดจนผิวที่ราบเรียบและ การตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต                          

                   - ขนาดถูกต้องตามแบบ ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

                   -ชิ้นงานทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบก่อนทำการผลิต

และมีการตรวจสอบระหว่างการผลิตสม่ำเสมอ

                    - ชิ้นงานไม่มีครีบคมตามขอบงานและภายในรูเจาะ

    

       toolling    

 


 

ใบประกันคุณภาพ

 

              Image 1

นโยบายคุณภาพ

 

          iso 9001:2000

ISO 9001:2000

 


 
 
N.B.
 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งที่ วันที่เริ่มใช้ หน้าเอกสาร ทบทวนโดย อนุมัติโดย
SD-QC-01 0                
วันที่แก้ไข 5 เมษายน 50 2    จาก   2        
           หัวหน้าแผนก MR
มาตรฐานความคลาดเคลื่อนของผลิตภัณฑ์ ของ  N.B. METAL BOX
N.B. METAL BOX 'S STANDARD TOLERANCE
DIMENSION  CUT-PUNCHING BENDING SPOT-WELDING DIAGONAL
3-10  +/- 0.10 +/- 0.10 +/- 0.30 +/- 0.50
10-25 +/- 0.15 +/- 0.20 +/- 0.30
25-50 +/- 0.20 +/- 0.25 +/- 0.30
50-100 +/- 0.25 +/- 0.30 +/- 0.40
100-250 +/- 0.30 +/- 0.35 +/- 0.50 +/- 0.80
250-500 +/- 0.35 +/- 0.40 +/- 0.60
500-750 +/- 0.40 +/- 0.50 +/- 0.70 +/- 1.00
750-1000 +/- 0.45 +/- 0.60 +/- 0.80
1000-1250 +/- 0.50 +/- 0.70 +/- 1.00 +/- 1.50
1250-1500 +/- 0.55 +/- 0.80 +/- 1.30
1500-1750 +/- 0.60 +/- 1.00 +/- 1.60 +/- 2.00
1750-2000 +/- 0.80 +/- 1.20 +/- 1.80
2000-MORE +/- 1.00 +/- 1.50 +/- 2.00
Angle +/- 1.00
Hole +/- 0.10
 MAXIMUM BURR  10 %   OF   MATERIAL THICKESS
                         
มาตรฐานความคลาดเคลื่อนของวัตถุดิบ ของ  N.B. METAL BOX
N.B. METAL BOX 'S STANDARD TOLERANCE
ความหนา     ความกว้าง       ความยาว            ชนิด / ประเภท     
+ / - 0.05  มม.       + / - 1.0  มม.        + / - 2.0  มม.  ตามตัวอย่าง    
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
อนุมัติใช้วันที่  5  เมษายน  2550 SD-QC-01  แก้ไขครั้งที่ 0