โรงงาน
TEL 080-9885653,02-1911091-2
        036-712-911-3
  E-mail.nut@nb-metalbox.com
line decor
   เราเน้นคุณภาพ-ความประณีตและบริการที่รวดเร็ว
line decor
 
 
 
 
 
 
 ระบบ TOOLLING

  

  ระบบ TOOLLING

   -TOOLLINGในการปั้มและการพับมีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดหา

   ระบบการผลิต TOOLLING ด้วยเครื่องจักรระบบCNCที่ทันสมัยให้ความละเอียด เที่ยงตรงสูง

   และยังสามารถควบคุมเวลาในการจัดหา TOOLLING ได้เร็วมาก  

            

 


 

TOOLING LIST FOR AMADA TURRET PUNCH PRESS
SQUARE OBROUND RECTANGLE ROUND
SQ OB RE RO
 5 x 5 6 x 3 20 x 3.5 5 x 2 20 x 2 1.5 8.5 24.6
5 x 5 45 7 x 2.5 20 x 7.5 7 x 3 20 x 3 1.6 8.75 25.0
5.5 x 5.5  7 x 5.5 20 x 8.5 7 x 3.2 20 x 2.5 1.8 9.0 26.0
6 x 6 7.2 x 5.2 20 x 11 10 x 2 20 x 9.7 2.0 9.3 28.0
6.3 x 6.3 8 x 6.5 20.5x9.5 10 x 2.5 20 x 10 2.5 9.6 29.5
7 x 7 8.8 x 5 20.5x12.5 10 x 4 25 x 3 3.0 9.8 30.0
8 x 8 9.5 x 7 22 x 8 10 x 3.2 25 x 6 3.2 10.0 31.0
9.8 x 9.8 10 x 4 22 x 12.7 10 x 5 28 x 5.5 3.3 10.1 32.0
10 x 10 10 x 3.5 22 x 14 10 x 9 29.5 x 6.5 3.5 10.5 32.5
10 x 10   10 x 4.5 25 x 3 11 x 1.6 30 x 3 3.6 11.0 35.0
12 x 12 10 x 5 25 x 12 11 x 5 30 x 5 3.8 12.0 36.0
15 x 15 10 x 5.5 25 x 8.2 12 x 3 30 x 6 4.0 12.5 36.5
16 x 16 10 x 6 25.3x6.3 12 x 3.5 30 x 10 4.2 12.7 38.0
17 x 17 10 x 6.5 25.4x5 12 x 5 38.2 x 25.5 4.3 13.0 38.5
18 x 18 10.3 x 7 28 x 3 12 x 6 50 x 3 4.5 13.5 39.0
20 x 20 10.5x5.5 28 x 11 13.5 x 8 50 x 5 4.8 14.0 40.0
20 x 20 12 x 6 30 x 4 14 x 7 80 x 5 5.0 14.3 42.0
25 x 25 12 x 7 30 x 4.5 14 x 9 110 x 5 5.2 15.0 45.0
40 x 40 12 x 8 30 x 8.8 15 x 2 50 x 25.5 5.5 15.5 50.0
50 x 50 14 x5.5 32 x 8.2 15 x 5   5.8 16.0 53.0
  15 x 7 32.2x8.2 15.5 x 14.5   6.0 17.0 54.0
  15 x 8 42 x 15 16 x 3   6.2 18.0 57.0
  15 x 8.3 44.2 x 6.5 16.5 x 2.5   6.4 19.0 58.0
  15.5x3.5 44.5 x 6.5 18 x 7   6.5 20.0 60.0
  16 x 4 45 x 5 18.5 x 8.5   6.6 21.0 61.3
  16 x 10 50 X 4 18 x 8.5   6.8 21.5 62.0
  16 x 11 60 X 40 19 x 3   7.0 22.0 67.5
  18 x 3 65 X 8 19 x 10.5   7.2 22.2 75.0
  18 x 13.5   19 x 12   7.5 23.0 80.0
  20 x 2   20 x 1.6   8.0 24.0 114.0

 


 
      

TOOLING LIST FOR AMADA TURRET PUNCH PRESS

SPECIAL
NOTCING  TOOL SINGLE  - D LOUVER  TOOL MARK   TOOL
R1 D -8 X 7.3 LV - 50 X 10 MARKING 1.5   DOWN
R2 D -9.1 X 8.1 LV - 107 X 10 MARKING 1.5  UP
R3     MARK   -  L
R4 DOUBLE  -D HEXAGON  TOOL MARK   -  R
R8 DD - 9 X 8 HG - 4 X 4 MARKGROUND  DOWN
R10 DD - 10 X 8 HG - 11 X 11 MARKGROUND   UP
R12 DD - 12 X 10.8   MARK   KEY  -  L
R13  DD - 13.5 X 11.5 OCTAGON  TOOL MARK  KEY   -  R
R13.3 DD - 16 X 14 OG - 20.6 X 20.6  
R21 DD - 18 X 15   SHAPED   TOOL
R3  11 X 11 DD - 19.5 X 16.5 LANCING  TOOL SP  -  8.5
R6.5  14 X 7 DD - 22.2 X 17 TZ - 81 X 8 SP  -  11.9
NC  8 X 8 DD - 35 X 29   SP  - 9.5 X 6
NC  18 X 18   OFFSET  TOOL SP  - 10 X 7R1 -  L
NC  20 X 20 DB -20 X 20 OS - 65 X 35 SP  - 10 X 7R1 - R
NC 12.07 X 8.05 DB - 25 X 10 OS - 100 X 35 SP  - 12 X 12 - L
NC  25 X 10   EMBOSSING SP  - 12 X 12 - R
NC  25 X 25 KNOCK OUT ES - 19.5 X 8 SP  -20 X 10
  KO - 16.5 ES - 31.75 X 18 SP  - 20.17 X 18.29
STICKER    TOOL KO - 22.0 ES - 72 X 40 SP  - 30 X 10
SP  - 95 X 33 KO - 28.5 ES - 110 X 10 SP  - 64 X 34
SP  - 95 X 46 KO - 44    UP ES - 10 DOWN SP  - 67 X 18.5
SP  - 96.5 X 34 KO - 44  DOWN ES - 12.7 DOWN SP  - 84 X 19
    ES - 14 UP SP  - 99 X 34
COLOR  MARKING BURING   TOOL ES - 20 DOWN RS  70 X 55
CM - 3   M - 4  UP ES - 23 DOWN PSP  24.75 X 14
CM - 4   M - 5  UP ES - 24 DOWN PBSP 29 X 7.5
CM - 5   ES - 25 DOWN SP - 89.74 X 17.1
CM - 7.5   ES - 26 UP SP 35 X 17
CM - 10.6 BRIDGE - FORMING ES - 35  DOWN  
CM - 14 BF - 7.4 X 3 ES - 42  DOWN HALF-SHEAR
CM - 27 LANCES  17 X 4 ES - NB HS - 3.3  DOWN